PolskiУкраїнська

Rekrutacja 2023/2024

Najważniejsze informacje:

1. Szkoła prowadzi rekrutację na zasadach powszechnej dostępności.

2. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 22.03.2023 r. i trwa do 26.04.2023 r. UWAGA!!! Publiczna Szkoła Podstawowa GALILEO nadal dysponuje wolnymi miejscami!!!

3. Lista osób zakwalifikowanych zostanie  wywieszona 28.04.2023 r. o godzinie 12:00.

4. Od 4.05.2023 r. zapraszamy do podpisywania kontraktów ze szkołą.

5.  Jeżeli szkoła  dysponuje wolnymi miejscami, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego. Zapraszamy do współpracy i kontaktu z Sekretariatem.

6. Wniosek o przyjęcie należy pobrać ze strony, uzupełnić  i złożyć osobiście w sekretariacie szkoły. Prosimy pamiętać o dodatkowych dokumentach w przypadku spełniania  kryteriów różnicujących.

PolskiУкраїнська