PolskiУкраїнська

O Szkole

Poszukujesz przyjaznej i bezpiecznej szkoły dla swojego dziecka?
Edukacji w atmosferze indywidualnego podejścia do ucznia?
Miejsca gdzie liczą się super moce każdego dziecka, indywidualne cechy charakteru, naturalne uzdolnienia, pasje i przyjaźń?

Publiczna Szkoła Podstawowa Galileo jest najlepszym wyborem.

Stawiamy na aktywne zdobywanie wiedzy, odkrywanie i codzienną przygodę.
Dziecko angażując się w proces nauki, chłonie wiedzę wszystkimi zmysłami, a wtedy dowiaduje się więcej i na dłużej zapamiętuje. Praktyczne metody, metoda projektu i doświadczanie są zdecydowanie bliższe naturze dziecka niż siedzenie w ławce i słuchanie. Dzieci nie trzeba nakłaniać do poznawania świata gdyż są naturalnymi odkrywcami. Chętnie poszukują nowych rozwiań  i stawiają odważne pytania. Należy je tylko stymulować i towarzyszyć im w poszukiwaniach wiedzy.

Publiczna Szkoła Podstawowa Galileo to szkoła, która oferuje I klasę sportową o profilu szachy.

Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni” – Paul Morphy

Dlaczego warto grać w szachy?

Podczas partii szachów dziecko rozwija nie tylko umiejętności stricte związane z samą królewską grą, ale i inne – coraz bardziej przydatne w dzisiejszym świecie – kompetencje matematyczne i krytycznego myślenia. Młodzi szachiści na ogół mają lepiej rozwiniętą pamięć, zdolność do koncentracji – która w świecie przebodźcowania odgrywa coraz większą rolę – oraz nawyk dyscypliny. Umiejętność zachowania swojej dyscypliny jest fundamentem sukcesu w dorosłym życiu, a szachy jak mało który sport pomagają w jej rozwijaniu. Poza tym szachy stanowią również ukrytą wartość, na początku niezauważalną przez dzieci: szachy są sprawiedliwe.

Bez względu na wiek dziecka, szachy mogą rozwinąć nie tylko jego koncentrację, ale też zwiększyć cierpliwość i wytrwałość. Rozgrywka na „analogowej” planszy o 64 polach stoi w opozycji do szerokiej gamy gier mobilnych, przepełnionych bodźcami stymulującymi i pobudzającymi dziecko. Królewska gra uczy spokoju i pozwala się skupić. Grając w szachy, jesteś tylko tu i teraz. Jesteś tylko Ty, Twój przeciwnik oraz plansza. Nic innego, żadne zbędne kolory i dźwięki nie odwracają Twojej uwagi. To sytuacja, która zdecydowanie uspokaja i pozwala zachować równowagę w świecie przesyconym elektroniką.

Królewska gra ma w sobie magię łączenia najróżniejszych osób we wspólnej pasji. Zapraszamy na fantastyczną przygodę w Galileo z Gambitem Królowej!!!

Galileo to szkoła publiczna, obowiązuje u nas podstawa programowa MEN. Na tej bazie można prowadzić standardowe lekcje jak w większości szkół, albo przygotować autorski, ciekawy program. Nasza koncepcja uczenia stawia na aktywne, praktyczne i samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia. Nauczyciele mają zadanie pomagać w samorozwoju dziecka, szanować i wspierać jego zainteresowania, predyspozycje i osobowość. Celem naszej edukacji jest Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Najważniejsze cechy projektów eTwinning:

Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.
Projekty eTwinning są bardzo elastyczne – nauczyciele realizujący projekt swobodnie dopasowują tematykę, działania, narzędzia, czas trwania projektu do potrzeby uczniów, swoich i szkoły.
Współpraca – działania opierają się na wspólnie opracowanym planie, nastawione są na ścisłą współpracę i tworzenie rezultatów będących efektem pracy wszystkich partnerów. Dzięki temu projekty rozwijają istotne kompetencje społeczne, uczą efektywnej komunikacji, otwartości na różnorodność i kreatywności podczas szukania nowych rozwiązań.

Zalety projektów eTwinning:
Oferowane narzędzia są łatwe w obsłudze i bezpieczne dla uczniów, którzy mają możliwość skorzystania z nich bez obaw ingerencji z zewnątrz i dostępu do nieodpowiednich treści.
Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy. Sami chętnie szukają nowych informacji, uczą się nowych słów i zwrotów, aby ciekawiej zaprezentować swoją wiedzę partnerom.
Tematykę projektu łatwo dostosować do możliwości i zainteresowań uczniów i szkoły oraz aktualnie omawianych treści.

Nauczyciel przewodnikiem
Dziecku trzeba szeroko otworzyć oczy, nakłonić, żeby dotknęło, spróbowało, wskazać gdzie szukać odpowiedzi na pytania. Wystarczy je natchnąć, dodać wiary we własne siły i wskazać kierunek, a dojdzie do wszystkiego samo. U nas nauczyciel jest bardziej mentorem niż wykładowcą, pomagającym w budowaniu się tożsamości ucznia.

Zabawa w poznawanie
Nauka nie musi, a nawet nie powinna być poważna i nudna. Wiadomości dużo łatwiej zapamiętać, kiedy są ciekawe, zajmujące, niż gdy dziecko uczy się w stresie i pod przymusem.

Publiczna Szkoła Podstawowa Galileo to :

– miejsce wszechstronnego i prawidłowego rozwoju uczniów

–  wysoki poziom edukacji, a uczeń bardzo dobrze przygotowany do zdania egzaminu końcowego

– kształtowanie kompetencji kluczowych istotnych w procesie uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem indywidualizmu ucznia

– motywuje do zdobywania wiedzy i umiejętności

– utrwalanie wartości moralnych oraz praw człowieka

– kształtowanie młodych ludzi ceniących przeszłość, ale i śmiało patrzących w przyszłość, którzy są świadomymi członkami społeczności lokalnej, narodowej i globalnej

Zaletą naszej szkoły jest:

  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  • oferta edukacyjna dostosowana do możliwości rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców
  • wysoki standard bazy oraz nowoczesne wyposażenie
  • możliwość wykupienia  obiadów,
  • zajęcia dodatkowe (kółko matematyczne, przyrodnicze, taniec, wokalno – instrumentalne)
  • odrabianie zadań domowych w szkole, w wybrane dni pod okiem nauczyciela
  • nowoczesne pomoce dydaktyczne
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu
  • stabilność szkoły gwarantowana przez organ prowadzący – Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty

Zajęcia dodatkowe

Czy oprócz stałych zajęć są jakieś inne specjalne wydarzenia, np. teatr?

Oprócz stałych zajęć odbywają się uroczystości szkolne i grupowe wg Kalendarza Imprez Szkolnych ustalanego na początku każdego roku. Organizowane są warsztaty, teatrzyki i wycieczki w porozumieniu i za zgodą Rodziców.

Czy zajęcia dodatkowe odbywają się w budynku szkoły?

Wszystkie zajęcia dodatkowe zarówno płatne, jak i bezpłatne odbywają się w budynku szkoły.

Jakie zajęcia dodatkowe płatne realizowane są w szkole?

Zajęcia dodatkowe płatne realizowane są przed Edukację dla Przyszłości. Aktualną ofertę dla szkoły można zobaczyć na stronie https://fundacjaedukacja.pl/lista-zajec-dodatkowych

PolskiУкраїнська