PolskiУкраїнська

Ukraińskie Centrum Edukacji – Lublin

Zapraszamy dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 7-14 lat do Ukraińskiego Centrum Edukacji!

UCE to przyjazna przestrzeń zaadaptowana na potrzeby edukacji i integracji. Wspiera naukę na poziomie szkoły podstawowej, umożliwia kontakt z rówieśnikami i pomaga szybko opanować język polski. Dodatkowo na dzieci czekają gry, zabawy, rozrywka, dni tematyczne. W UCE wspieramy dzieci w rozwijaniu ich pasji i hobby. Ukraińskie Centrum Edukacji prowadzone jest przez fundację Ogólnopolski Operator Oświaty operator.edu.pl

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY OFERTA JEST BEZPŁATNA!

Dlaczego warto zapisać dzieci do Ukraińskiego Centrum Edukacji?

•             Zapewniamy 6 godzin tygodniowo nauki języka polskiego.

•            Oferujemy darmowe posiłki.

•             Wydajemy uczniom legitymacje szkolne, uprawniające do zniżek w komunikacji miejskiej, pociągach, kinach i wielu instytucjach kultury i rozrywki.

•             Udostępniamy stanowiska komputerowe z szybkim Internetem.

•             Zajęcia prowadzimy w wygodnych warunkach.

•             Dzięki nauczycielom z Ukrainy, nie ma u nas bariery językowej.

•             Dostosowujemy plan do nauki zdalnej w ukraińskiej szkole – możliwość uzyskania ukraińskiego Świadectwa szkolnego!

•             Dbamy o to, żeby każde dziecko czuło się u nas dobrze i bezpiecznie.

•             Zapewniamy opiekę świetlicową dla dzieci, których rodzice pracują.

•             Organizujemy wycieczki dla dzieci.

Dzieciom i rodzicom oferujemy dostęp do psychologa, logopedy, pedagoga i pielęgniarki.

Nasz plan dnia: opieka od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Jak zapisać dziecko?

Warunki i formalności nie są skomplikowane. Żeby zapisać dziecko na zajęcia w UKRAIŃSKIM CENTRUM EDUKACJI wystarczy:

1.            Złożyć dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka.

2.            Okazać potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce.

3.            Podpisać umowę.

Więcej informacji uzyskasz tutaj:

Mail: [email protected]

Adres: ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

Telefon: +48 536 577 926 (mówimy po ukraińsku!)

Facebook: https://www.facebook.com/ucelublin

„Przykład funkcjonującego UCE we Wrocławiu”

„ Приклад функціонуючого УЦО у Вроцлаві”

Запрошуємо українських дітей та підлітків 7 – 14 років до Українського Центру Освіти в Любліні.

УЦО – це дружній простір, пристосований для освіти та інтеграції. Він допомагає у навчанні на рівні початкової школи, дає можливість контактувати з однолітками та допомагає швидко опанувати польську мову. Окрім навчання, на дітей чекають ігри, розваги, веселощі, тематичні свята, а також ми підтримаємо дітей у розвитку їхніх пристрастей та хобі. Якість опіки та рівня навчання гарантує фундація Загальнопольський Оператор Освіти (Ogólnopolski Operator Oświaty) operator.edu.pl

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З УКРАЇНИ ПРОПОЗИЦІЯ Є БЕЗКОШТОВНОЮ!

Чому варто записати дітей до Українського Центру Освіти?

•             Пропонуємо 6 годин вивчення польської мови на тиждень.

•             Надаємо безкоштовне харчування.

•             Видаємо учням  посвідчення, які дають  право на знижки та на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, поїздах, кінотеатрах та багатьох культурно-розважальних закладах.

•             Забезпечуємо комп’ютерними робочими місцями зі швидкісним інтернетом.

•             Заняття відбуваються в комфортних умовах.

•             Завдяки викладачам з України у нас немає мовного бар’єру.

•             Адаптуємо план до дистанційного навчання в українській школі – можливість отримати український табель!

•             Дбаємо про те, аби кожна дитина почувалася у нас добре та безпечно.

•             Надаємо позашкільний догляд для дітей, батьки яких працюють.

•             Організовуємо екскурсії та поїздки для дітей.

Пропонуємо дітям та батькам доступ до психолога, логопеда, вихователя та медсестри.

Наш графік: від понеділка по п’ятницю  з 8:00 до 16:00.

Як записати дитину?

Умови та формальності не складні. Щоб зареєструвати дитину на заняття до Українського Центру Освіти, потрібно:

1.            Подати документи, що засвідчують  особу дитини.

2.            Надати підтвердження легального перебування в Польщі.

3.            Укласти договір зі школою.

Ви можете дізнатися більше тут:

Електронна пошта: [email protected]

Адреса: вул. Діаментова, 2, 20-447 Люблін

Телефон: +48 536 577 926 (розмовляємо українською!)

Facebook: https://www.facebook.com/ucelublin

PolskiУкраїнська